fbpx
От Мария Малцева | 25.10.2023

Стартъп инкубатори, преакселератори и акселератори – дали да ги използваме?

>Стартъп инкубатори, преакселератори и акселератори – дали да ги използваме?

Младите хора, които започват нов бизнес, могат да изберат от разнообразие от стартъп инкубатори, преакселератори и акселератори, за да си помогнат в начинанието. Какво представляват те? Как най-добре да се възползваме от тях?

Бизнес-акселератор или бизнес-инкубатор?

Добре, нека първо разграничим какво е акселератор и какво е бизнес-инкубатор.

Инкубатор

Инкубаторът помага на предприемача да развие своя млад бизнес, когато в него има действителен потенциал. Инкубаторите обикновено имат локален характер. Те предлагат доста ресурси, най-вече физическо пространство и инфраструктура – офис-площи, интернет свързаност – наред с насоки за разработване на идеята, помощ за провеждането на експерименти, правни консултации, бизнес-насоки (менторство) и евентуално финансиране в замяна на дял в бъдещата компания.

Акселератор

Акселераторите от своя страна са интензивни програми, осигуряващи обучение, ресурси и менторство за основателите на млади фирми в техните начални и ранни етапи на развитие. Обичайно акселераторите очакват от стартъп-предприемача вече да има прототип или почти готов продукт. След това го тласкат напред, за да го „ускорят“. Целта им е да превърнат стартъпа в растящ бизнес. Някои имат програми, фокусирани върху точно определени индустрии.

Накратко: бизнес-инкубаторът помага на предприемчивия човек да основе бизнес на база своята идея, докато акселераторът помага на вече създаден млад бизнес да ускори разгръщането си и да достигне по-бързо до етапа на зрялост.

Тогава пък какво е преакселератор?

Преакселераторът търси предприемачи в най-ранна фаза на създаването на нов бизнес – тогава, когато все още всичко е само идея в главата, та дори и да е доста мъглява.

Навярно най-ценното нещо на преакселератора е контактът с хора. Там човек може да срещне  всякакви личности, с най-различни други идеи, с най-различни умения. Това е шанс предприемачът да се запознае с талантливи и енергични хора, някои от които могат да станат негови колеги впоследствие.

И още: в преакселератора човек може да срещне експерти от съответната индустрия и други предприемачи. Може дори да се сформира своя екип.

Основателите на преакселераторите са посветени на това да помагат в този процес, за да спестят лутането. Те провеждат известен „подбор“ на хората, които участват. Могат да помагат и с предлагането на методологии за стартиране на проект.

Преакселераторите често поднасят и полезна информация под формата на лекции, които организират, все по различни бизнес-теми: финансиране, технологии, маркетинг и др.

С две думи, полагат за избистрянето на идеята, за ориентирането на предприемача, за сформирането на екип.

Както подсказва името, преакселераторът подготвя начинаещия предприемач за „излитане“, което впоследствие той може да осъществи сам или пък да влезе в акселераторска програма – с вече готовата идея, може би дори с прототип, с оформен екип.

Преакселераторите и бизнес-инкубаторите си приличат донякъде, най-вече поради това, че са предназначени да помагат за „излюпването“ на младия бизнес. Инкубаторите са съсредоточени повече върху предоставянето на условия за работа, а преакселераторите – върху сформирането на екипи и изчистването на идеи.

Как се взаимодейства със стартъп акселератор?

В акселератора предприемачът получава достъп до широк кръг от съветници и опитни предприемачи, които да му съдействат да разработи своя продукт, да усъвършенства своя бизнес модел и – най-важното – да намери инвеститори. Кулминацията обикновено се нарича „демо ден“, когато предприемачът ще представи идеята си пред потенциални инвеститори и други заинтересовани страни, включително пресата.

Обичайно стартъп акселераторите могат да осигурят финансиране. Парите помагат за покриване на началните бизнес разходи.

Средствата и насоките обаче имат цена. Точно като всяко друго дялово финансиране, подписването на споразумение за акселератор обикновено означава отказ от част от компанията. Акселераторите обикновено вземат 5% до 10% от фирмата в замяна на обучение и (сравнително малко) финансиране.

Заслужават ли си тези предприемачески програми?

За повечето новостартиращи компании преобладаващият отговор е „да“. Основателите, които правят бизнес за първи път, обикновено се нуждаят от много подкрепа и подпомагащите програми могат да им помогнат чрез:

  • Споделяне на опит от други (вече успешни) стартиращи компании
  • Създаване на връзки с инвеститори
  • Подкрепа за най-доброто представяне
  • В повечето случаи подпомагащите програми осигуряват контакт с експерти, с които човек иначе не би могъл да се срещне.
  • Доста често те помагат и за постигането на съответствие на продукта спрямо пазара и дори за разработване на план за излизане на пазара.

 

Малко като центрофуга

Ако някой си мисли, че с влизането в стартъп акселератор нещата тръгват по мед и масло, по-добре е да се не захваща изобщо. Истинската работа започва, след като бъдете приети. Интензивна, изтощителна работа!

Ще има дни на интензивни лекции и дискусии. Ще трябва да се подготвят „домашни“ – презентации например. Ще има образователни семинари и работни срещи по теми като набиране на средства, човешки ресурси, работа с юридически съветници, практика на представяне и разработване на продукти. Възможно е да има и срещи с ръководството на подпомагащата програма, за да се види докъде е стигнал конкретният проект за бизнес.

Предприемачът няма да има миг покой – а междувременно новооснованата фирма си иска времето! Тръгнете ли към инкубатор, преакселератор или акселератор, пригответе се за месеци усърдие с малко време за сън и много работа. Накратко, ще се чувствате малко като в центрофуга.

Кога не е добра идея?

Да си кажем истината: не всеки стартъп има реална нужда от акселератор. В някои случаи е по-добре да се потърси друг път, например да се осигури финансиране директно от инвеститори и други източници.

Влизането в програма за стартъп-подпомагане изисква ресурс. А понякога основателят може да няма този ресурс. Обвързването с подпомагащата програма може да го лиши от време, което иначе би могъл да инвестира в изграждане на продукта, наемане на колеги и приключване на продажби.

Така че включването в инкубатор, преакселератор или акселератор трябва да бъде добре обмислено.