fbpx
05.02.2024

Николай

Запознавнето със софтуерното разработване, чрез плана на обучение в GrowIT, е на ниво, което не бих постигнал сам. Вече като реализиран разработчик се сблъсквам с проблеми (от софтуерно естество), колкото и трудни, толкова и оставящи удовлетвореност след откриването на решение.